სავარჯიშო დავალებები

კვირა 7 - ის სავარჯიშო დავალებებს ეწვიეთ ამ ბმულზე: https://cs50.harvard.edu/x/2022/weeks/7/

Last updated